Blog

graphical divider
deco-blob-8 decoration
deco-ring-3 decoration
deco-dots-6 decoration
Image
10.12.2020.

Djeca i Mediji

Današnji svijet nezamisliv je bez masovnih medija. Život u razdoblju elektroničkih medija koji se nevjerovatnom brzinom razvijaju iz dana u dan dovodi do sve većeg medijskog utjecaja kako na odrasle tako i na djecu. Budući da su mediji svugdje oko nas, uključujući posao, vrtić, školu, vlastiti dom, neizbježan je doticaj medija s djecom.

Image
22.11.2020.

Artikulacijsko - Fonološki Poremećaji

Artikulacijski poremećaji odnose se na sustavne poremećaje izgovora jednog glasa ili skupine glasova, a nastaju zbog toga što dijete ili odrasla osoba ne može motorički izvesti određeni glas.

Image
11.1.2020.

Disleksija - 3. dio

Djeca, učenici s disleksijom urednog su intelektualnog statusa. Vrlo često su maštoviti, inovativni, kreativni, oštroumni, radoznali, intuitivni, polisenzorno opažaju svijet, mogu raditi više stvari usporedno, slagalice slažu bez sheme, razmišljaju u slikama, umjetnički su tipovi...

Image
28.11.2019.

Disleksija - 2. dio

U ovom blog postu donosimo prilagođeni pregled nekih od najčešćih znakova koji mogu upućivati na disleksiju, a specifičniji su s obzirom na dob djeteta. Prilagodbu smo radili sa stranica National Council for Special Educationa...

Image
17.11.2019.

Disleksija - 1. dio

Ne postoji jednoznačna definicija disleksije. Važeća definicija Međunarodne udruge za disleksiju glasi: "Disleksija je specifičan poremećaj učenja neurobiološkog porijekla. Karakteriziraju ga poteškoće s preciznim i / ili tečnim prepoznavanjem riječi i slabe pravopisne i dekodirajuće sposobnosti. Te su poteškoće obično rezultat nedostatka fonološke komponente jezika koji je često neočekivan u odnosu na ostale...

Image
10.11.2019.

Kako pomoći djeci da savladaju matematičke sadržaje?

Kao što smo spomenuli u prethodnom blogu, prije nego dijete bude u stanju razumjeti matematiku treba ovladati predmatematičkim vještinama. Razvijenost tih vještina signalizira spremnost za usvajanje matematike. U terapijskim programima bez obzira ima li dijete osam ili petnaest godina potrebno je posvetiti dio vremena razvijanju predmatematičkih ili pomoćnih vještina...

Image
5.11.2019.

Koji su uzroci teškoća u usvajanju matematičkih sadržaja? - 2. dio

Matematička osobnost učenika odnosi se na stil učenja matematike i pristupa matematičkoj problematici. Govoreći o dominantnoj hemisferi na jednom kraju kontinuuma nalazimo učenika s kvantitativnom matematičkom osobnosti, a na drugom kraju kontinuuma učenika s kvalitativnom matematičkom osobnosti...

Image
2.11.2019.

Koji su uzroci teškoća u usvajanju matematičkih sadržaja? - 1. dio

Danas znamo da ljudi računaju tek posljednjih desetak tisuća godina. Prema tome, korištenje mozga za matematičke operacije u ljudskoj je evoluciji relativno nova pojava. Neka djeca imaju teškoće isključivo u području matematike. U literaturi nalazimo podatak da specifične teškoće u učenju matematike ima 5-7 % učenika...

arrow-up icon