Tema:
Disleksija - 1. dio
Podijeli:

Disleksija - 1. dio

Disleksija

Ne postoji jednoznačna definicija disleksije. Važeća definicija Međunarodne udruge za disleksiju glasi:

“Disleksija je specifičan poremećaj učenja neurobiološkog porijekla. Karakteriziraju ga poteškoće s preciznim i / ili tečnim prepoznavanjem riječi i slabe pravopisne i dekodirajuće sposobnosti. Te su poteškoće obično rezultat nedostatka fonološke komponente jezika koji je često neočekivan u odnosu na ostale kognitivne sposobnosti. Sekundarne posljedice mogu uključivati probleme u razumijevanju čitanja i smanjenu sposobnost čitanja koje mogu spriječiti rast rječnika i pozadinskog znanja.”

Zastupljenost disleksije

Prema Dyslexia Reasearch Institutu:

1 od 5 osoba ima simptome disleksije
1 od 5 osoba ima u nekoj mjeri izražene simptome koji upućuju na disleksiju


1 od 20 osoba ima identificirane simptome disleksije
1 od 20 osoba koja ima u nekoj mjeri izražene simptome koji upućuju na disleksiju je i identificirana


Biološka pozadina disleksije
Genetika

Ne postoji poseban gen za disleksiju ili gen za čitanje, već niz gena povezanih s temeljnim kognitivnim sposobnostima potrebnima za uspješno čitanje (Smythe, 2013).

geni zaslužni za disleksiju
Prikaz nekih od gena zaslužnih za nasljeđivanje disleksije (Napola-Hemmi i sur., 2001)


Aktivnost mozga

Dokazana je razlika u aktivnosti mozga kod osoba s disleksijom i osoba bez disleksije.

aktivnost mozga prilikom fonoloških procesa
Prikaz aktivnosti mozga prilikom fonološkog procesuiranja osobe s disleksijom i osobe bez disleksije (Shaywitz, 2015)


Važno je napomenuti da nisu sve osobe s disleksijom iste jer izraženost disleksije trebamo gledati kao kontinuum gdje se na jednom kraju nalaze osobe koje su „dobri čitači“, a na drugoj osobe s disleksijom.

kontinuum čitanja
Prikaz kontinuuma sposobnosti čitanja


  Općenita obilježja disleksije
 • Nedostatna fonološka obrada riječi
 • Nesposobnost povezivanja grafema s fonemom, neoblikovanost slike slova
 • Teškoće u povezivanju glasova, slogova u riječi; kratkoročnom pamćenju
 • Dugo slovkanje
 • Strukturalne pogreške, mijenjanje riječi premještanjem slogova
 • Zamjene grafički i/ili akustički sličnih slova
 • Zaboravljanje načina pisanja manje čestih slova
 • Zamjene slogova
 • Zamjene riječi
 • Izostavljanje glasova, slogova u riječima
 • Dodavanje glasova i slogova
 • Ponavljanje dijelova riječi
 • Nemogućnost praćenja slovnog ili brojčanog niza; nepreciznost pri čitanju kratkih i dugih riječi; izmijenjena vizualna percepcija koju opisuju kao okretanje slova, pretapanje redova teksta, gubljenje dijelova rečenice, završetaka riječi
 • Teškoće u slijedu pravca čitanja
 • Vraćanje na već pročitani red ili izostavljanje jednog ili više redova
 • Nesklad između poznavanja pravopisnih pravila i stvarnog pisanja odnosno nesposobnost primjene pravila u procesu pisanja
 • Nečitak rukopis, presitno ili prekrupno pismo ili nagle promjene rukopisa (od sitnog prema krupnom)
 • Teškoće sekvencioniranja odnosno dijete se teško snalazi u vremensko- prostornim slijedovima
 • Teškoće u organizaciji informacija- često uče pojedinačnu lekciju ne povezujući je sa znanjem od ranije
 • Nesposobnost sastavljanja smislenih i logičkih tekstova

Prethodno navedeno su općenita obilježja disleksije, a u sljedećem nastavku donosimo detaljne znakove disleksije specifične s obzirom na dob djeteta.

arrow-up icon