Tema:
Disleksija - 2. dio
Podijeli:

Disleksija - 2. dio

Znakovi disleksije kroz djetetovo odrastanje

Disleksija

U ovom blog postu donosimo prilagođeni pregled nekih od najčešćih znakova koji mogu upućivati na disleksiju, a specifičniji su s obzirom na dob djeteta. Prilagodbu smo radili sa stranica National Council for Special Educationa. Iznimno je važno napomenuti kako niti jedno dijete neće imati sve od navedenih znakova, te da će sva djeca imati barem jedno od navedenih karakteristika.

Broj znakova koji primjećujete kod djeteta ne upućuju na razinu izraženosti disleksije. Kako bi se disleksija mogla stvarno i dijagnosticirati (obično u 2.razredu osnovne škole) potrebno je proći kroz detaljnu obradu kojom bi se onda moglo i ustvrditi ima li osoba disleksiju ili ne.

Disleksija je poteškoća s kojom dijete susreće početkom formalnog školovanja. Važno je razumjeti da disleksija ne nastaje kada dijete krene u školu, već određeni problemi u jeziku postoje i ranije. Saznajte koji su to znakovi!

Rani znakovi: 5 godina

Govor i slušanje: zaostajanje i teškoće
 • Kašnjenje u jezičnom razvoju I siromašan rječnik u odnosu na vršnjake (dijete od 5 godina koristi do 3000 riječi)
 • Djeca imaju poteškoće s pojedinim glasovima u govoru, u razlikovanju zvučnih i bezvučnih glasova
 • Teškoće pažnje i usredotočenosti
 • Teškoće u izgovaranju nekih riječi
 • Sklonost spunerizmu (enl. spoonerism)- zamjena glasova i/ili slogova u dvjema uzastopnim riječima (npr. kašji mačalj, pera na paglu, ustraniti se u članku…i sl.)
 • Teškoće s otkrivanjem i razumijevanjem rime
 • Teškoće u pamćenju ritma
 • Teškoće s prisjećanjem „prave riječi“
 • Sporost u dodavanju nove riječi u vokabularu
 • Teškoće u pričanju i/ili prepričavanju priče u točnom redoslijedu
Rana pismenost: problemi u počecima razvijanja vještina čitanja, pisanja i slovkanja
 • Teškoće u savladavanju temeljnih vještina pismenosti (npr. nerazumijevanje slijeda pravca čitanja/pisanja)
 • Teškoće u određivanju početnog glasa u riječi
 • Teškoće u učenju oblika, povezivanju istih oblika, istih oblika u različitim položajima, istih oblika na različitim podlogama
Pamćenje: teškoće u pamćenju informacija i uputa
 • Teškoće u praćenju višesložnih uputa
Motorička koordinacija:
 • Teškoće s grubom i finom motorikom koji se uočava promatranjem općih fizičkih aktivnosti
 • Teškoće s koordinacijom ruke i oka
 • Sporije razvijanje grafomotorike
 • Teškoće u održavanju ritma (pljeskanju i/ili pjevanju u ritmu)

Znakovi: 6-7 godina

Govor: jezične i pojmovne teškoće
 • Djeca s disleksijom mogu imati i jezičnih teškoća. One nisu uočljive u svakodnevnoj komunikaciji, već u zahtjevnijim govornim situacijama.
Predčitačke vještine: slabije razvijene
 • Nedostatno razvijena fonološka svjesnost
 • Problemi s rastavljanjem riječi na glasove i sastavljanja glasova u riječi
 • Problemi s ponavljanjem riječi s više slogova (npr. umjesto špageti kaže pašgeti)
Rana pismenost: problemi u razvijanju vještina čitanja, pisanja i slovkanja
 • Razumijevanje onog što dijete čuje je bolje od onoga što pročita
 • Teškoće u razumijevanju pročitanog uslijed nedovoljne razine točnosti, fluentnosti i brzine u čitanju.
 • Greške u čitanju i pisanju poput:

  • Zamijene grafički sličnih slova ( npr. slova d i b)
  • Teško savladavanje kratkih i jednostavnih riječi (npr. prijedlog od i do)
  • Zamjenjivanje riječi slične osnove (npr. riječ sumnjičav postaje sumnjiv i sl.)
  • Dodavanje i skraćivanje slova nekoj riječi

 • Motorička koordinacija: problemi s koordinacijom ruke i oka
 • Čudan/nepravilan hvat olovke
 • Teškoće u finoj koordinaciji
 • Teškoće u pisanju (sporo pisanje i/ili nečitak rukopis)
 • Matematika:

  • Otežano usvajanje simbola broja, matematičkih znakova, otežano usvajanje matematičkog jezika

Rasuđivanje: Teškoće u organizaciji i integraciji misli.
 • Teškoće sekvencioniranja

  • Ove teškoće podrazumijevaju da se dijete teško snalazi u vremensko – prostornim sljedovima. Ono često ne zna koji je dan u tjednu prije, a koji slijedi; isto tako, teško uči slijed mjeseci u godini i slijed godišnjih doba.

 • Teškoće u organiziranju i planiranju
 • Teškoće u određivanju vremena na satu
 • Teškoće u učenju novih vještina pri čemu se dijete oslanja više na učenje na pamet, a manje na razumijevanje

Znakovi: 7-12 godina

Govor:

Govor učenika se bogati kroz čitanje i pisanje, u školi i čitanju literature prema vlastitom izboru. To je razlog što kod neke djece s disleksijom često na početku školovanja govor odstupa manje od njihovih vršnjaka nego u kasnijim godinama školovanja.

Čitanje:
 • Kontinuirane teškoće s čitanjem teksta na glas ili u sebi
 • Ispodprosječna usvojenost vještine čitanja
 • Sporost u prepoznavanju i učenju prefiksa, sufiksa, korijena riječi i drugih morfema u procesu čitanja
 • Teškoće u razumijevanju pročitanog uslijed nedovoljne razine točnosti, fluentnosti i brzine u čitanju
Pisanje:
 • Bolje usmene vještine u odnosu na pisane vještine
 • Teškoće u grafomotornoj izvedbi pisanja uz specifične pogreške
 • Teškoće u planiranju i organiziranju napisanog teksta
 • Teškoće u vođenju bilješki i prepisivanju s ploče
Matematika:

U osnovi specifičnih teškoća u čitanju nalazi se nedostatna razvijenost određenih viših psihičkih funkcija koje zajednički čine funkcionalni temelj u procesu čitanja. To su: kratkoročna slušno-govorna memorija, vizualna percepcija, okulo-motorna koordinacija, sukcesivne funkcije održavanja prostornog i vremenskog redoslijeda, prostorna orijentacija i dr. Budući da većina tih funkcija sudjeluje i u učenju matematike, mnoga djeca sa specifičnim teškoćama u čitanju imaju dodatne teškoće u učenju matematike. Kod djece s disleksijom nije narušeno matematičko mišljenje, ali je narušen:

 • proces manipuliranja numeričkim simbolima
 • teškoće u čitanju i razumijevanju uputa i zadataka riječima
 • otežano usvajanje i poznavanje matematičkog rječnika
 • rotacije, inverzije, zamjene, izostavljanja, dodavanja, premještanja znamenka u brojevima
 • teškoće u usvajanju matematičkog simbola
 • teškoće u usvajanju pojma mjesne vrijednosti, odnosa među brojevima i teškoće u upotrebi brojevne crte
 • teškoće u pamćenju i automatiziranom reproduciranju svih vrsta numeričkih nizova;
 • teškoće u učenju, pamćenju tablice množenja i dijeljenja
 • teškoće u učenju, pamćenju i reproduciranju redoslijeda postupaka
 • teškoće u automatiziranoj aktualizaciji matematičkih podataka iz memorije (npr. da bi dalo odgovor “Koliko je 6 x 7?” dijete s disleksijom nije se u stanju odmah sjetiti gotovog automatiziranog odgovora “42”, nego treba provesti cijeli postupak računanja;
 • teškoće u usvajanju mnogih aritmetičkih koncepata i postupaka koje se temelje na razumijevanju i poznavanju vremenskih i prostornih odnosa (redoslijed obavljanja računskih radnji i smjer računanja, upotreba znakova “<” i “>”, mjerenje vremena i računanje s jedinicama za vrijeme).
Pamćenje: sporije ili lošije prisjećanje činjenica
 • Dijete učestalo zaboravlja donijeti ili predati domaću zadaću
 • Problem u dosjećanju današnjeg datuma
 • Problem u dosjećanju vlastitog telefonskog broja ili rođendana
 • Teškoće u učenju tablice množenja i dijeljenja automatizmom
Rasuđivanje: teškoće u organizaciji i integraciji misli.
 • Teškoće u organizacijskim vještinama
 • Loša organizacija vremena
Motorna koordinacija: teškoće u koordinaciji oka i ruku.
 • Moguć je usporen, nefluentan i/ili nečitak rukopis
Ponašanje: izbjegavajuća ponašanja prilikom zadataka koji zahtijevaju pisanje ili čitanje.
 • Manjak samopouzdanja i loša slika o sebi

Znakovi: 12 i više godina

Govor:

Govor učenika se bogati kroz čitanje i pisanje, u školi i čitanju literature prema vlastitom izboru. To je razlog što kod neke djece s disleksijom često na početku školovanja govor odstupa manje od njihovih vršnjaka nego u kasnijim godinama školovanja.

Čitanje:
 • Čitanje je i dalje usporeno, nefluentno i s mnogo grešaka
 • Teškoće u modificiranju brzine čitanja
Pisanje:
 • Bolje usmene vještine u odnosu na pisane vještine
 • Teškoće u planiranju i organiziranju napisanog teksta
 • Teškoće u sažimanju teksta
 • Teškoće u vođenju bilješki i prepisivanju s ploče
Pamćenje:
 • Teškoće s dosjećanjem imena nekih riječi i predmeta
 • Loše strategije pamćenja
Rasuđivanje: teškoće u organizaciji i integraciji misli
 • Teškoće u organizacijskim vještinama
 • Loša organizacija vremena
Motorna koordinacija: teškoće u koordinaciji oka i ruku
 • Usporen, nefluentan i/ili nečitak rukopis
Ponašanje:
 • Odgađanje i/ili izbjegavanje zadataka u kojima je potrebno čitanje i pisanje
 • Nezavršavanje ili izbjegavanje predaje školskih zadataka
 • Sporost u odgovaranju na pitanja, ponajviše ona otvorenog tipa
 • Češći problemi u društvenim predmetima i stranim jezicima (hrvatski jezik, engleski jezik, povijest i sl.) u odnosu na prirodoslovne predmete (matematika, fizika i sl.).
 • Manjak samopouzdanja i loša slika o sebi
arrow-up icon