Logopedski tretman

graphical divider

Govor je čudesan ljudski proizvod i optimalan i najučinkovitiji način primanja i prenošenja informacija, učenja i sredstvo socijalizacije. Koliko je važan pokazuje nam činjenica da je gotovo nemoguće izdvojiti razdoblje života čovjeka, od rođenja do starosti u kojem govor i jezik nisu bitan aspekt.

Uredno razvijen jezik, govor, komunikacija preduvjeti su za primjeren razvoj djeteta, za razvoj čitanja, pisanja, računanja, te na kraju i za cjelokupno školovanje, kao i stručno djelovanje nakon završenog formalnog obrazovanja.

U našem centru logopedinja s dugogodišnjim iskustvom u radu pomaže djeci predškolske i školske dobi, te njihovim obiteljima, kao i odraslim osobama pružajući usluge prevencije, detekcije, logopedske dijagnostike, terapije, savjetovanja.

Image
Kada je potrebno javiti se logopedu?

Ako vas na bilo koji način brinu komunikacijske i jezično govorne sposobnosti Vašeg djeteta ili Vas samih preporučuje se konzultacija s logopedom.

Posjetite logopeda ako Vaše dijete
 • u odnosu na vršnjake ima ograničene jezične sposobnosti, raspolaže manjim fondom riječi, otežano razumije jednostavna pitanja ili nije u mogućnosti slijediti upute,…
 • u odnosu na vršnjake ima poteškoće s izgovorom određenih glasova ili ga je teško razumjeti dok govori.
 • u dobi pripreme za školu pokazuje teškoće fonološke svjesnosti, otežano raščlanjuje riječ na glasove i otežano povezuje glasove u riječi, ne pokazuje interes za aktivnosti koja vežemo uz razvoj čitalačkih i pisalačkih sposobnosti, ima poteškoće fine motorike i grafomotorike.
 • otežano usvaja slova, tehniku čitanja, pisanja i/ili računanja
 • često ponavlja dijelove riječi i li rečenice, ili je govor ubrzan
 • ima teškoće ulaženja u interakciju s vršnjacima i drugom djecom ili odraslima
Posjetite logopeda ako imate
 • teškoća u izgovoru pojedinih glasova
 • nefluentan govor
 • jezično- govorne ili komunikacijske teškoće neurološki uvjetovane (stanje nakon moždanih udara ili traumatskih ozljeda)
Image

U radu koristi i različita logopedska pomagala kao što su digitalni logopedski set te „Vibrofon".

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set pokazao se korisnim u terapiji različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha.
Standardno se koristi kod:

 • artikulacijskih i fonoloških poremećaja,
 • mucanja (DAF – delay),
 • oštećenja sluha,
 • poremećaja slušnog procesiranja,
 • poremećaja glasa.

Digitalni logopedski set također se koristi (u kombinaciji s drugim terapijskim metodama) i kod:

 • teškoća čitanja (disleksija),
 • poremećaja pažnje i koncentracije (ADD i ADHD),
 • neurogenih poremećaja govora (dizartrija),
 • neurodegenerativnih bolesti (terapija glasa kod Parkinsonove bolesti),
 • kontrole glasnoće govora (pošteda glasa kod hiperkinetičkih disfonija).

Logopedski set koristi se i kod djece s drugim teškoćama komunikacije:

 • autizma,
 • mentalne retardacije,
 • cerebralne paralize.
Digitalni logopedski set

Više o digitalnom logopedskom setu pročitajte ovdje.

Vibrofon

„Vibrofon“ omogućuje upravo ono čemu svaki klijent teži - beskompromisno je nježan i bezbolan kod primjene u terapiji, omogućava vremensko skraćenje terapije i postizanje izvanrednih rezultata u kratkom vremenskom periodu. "Vibrofon" pokazuje odlične rezultate kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (C, Z, Ž, S, Š, Č, Ć, D i Dž), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu. Odlične rezultate postiže i kod afazije ukoliko se govorno-jezičnim vježbama pristupi na vrijeme i s obzirom na zatečeno stanje pacijenta.

divider graphic
arrow-up icon