Logopedski tretman

graphical divider

Govor je čudesan ljudski proizvod i optimalan i najučinkovitiji način primanja i prenošenja informacija, učenja i sredstvo socijalizacije. Koliko je važan pokazuje nam činjenica da je gotovo nemoguće izdvojiti razdoblje života čovjeka, od rođenja do starosti u kojem govor i jezik nisu bitan aspekt.

Uredno razvijen jezik, govor, komunikacija preduvjeti su za primjeren razvoj djeteta, za razvoj čitanja, pisanja, računanja, te na kraju i za cjelokupno školovanje, kao i stručno djelovanje nakon završenog formalnog obrazovanja.

U našem centru logopedinja s dugogodišnjim iskustvom u radu pomaže djeci predškolske i školske dobi, te njihovim obiteljima, kao i odraslim osobama pružajući usluge prevencije, detekcije, logopedske dijagnostike, terapije, savjetovanja.

Image

U radu koristimo i različita logopedska pomagala, jedan od njih je i „Vibrofon" koji omogućuje upravo ono čemu svaki klijent teži - beskompromisno je nježan i bezbolan kod primjene u terapiji,omogućava vremensko skraćenje terapije i postizanje izvanrednih rezultata u kratkom vremenskom periodu. "Vibrofon" kao ključno logopedsko pomagalo pokazuje odlične rezultate kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (C, Z, Ž, S, Š, Č, Ć, D i Dž), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu. Odlične rezultate postiže i od afazije ukoliko se govorno-jezičnim vježbama pristupi na vrijeme i s obzirom na zatečeno stanje pacijenta.

Kada je potrebno javiti se logopedu?

Ako vas na bilo koji način brinu komunikacijske i jezično govorne sposobnosti Vašeg djeteta ili Vas samih preporučuje se konzultacija s logopedom.

Posjetite logopeda ako Vaše dijete
  • u odnosu na vršnjake ima ograničene jezične sposobnosti, raspolaže manjim fondom riječi, otežano razumije jednostavna pitanja ili nije u mogućnosti slijediti upute,…
  • u odnosu na vršnjake ima poteškoće s izgovorom određenih glasova ili ga je teško razumjeti dok govori.
  • u dobi pripreme za školu pokazuje teškoće fonološke svjesnosti, otežano raščlanjuje riječ na glasove i otežano povezuje glasove u riječi, ne pokazuje interes za aktivnosti koja vežemo uz razvoj čitalačkih i pisalačkih sposobnosti, ima poteškoće fine motorike i grafomotorike.
  • otežano usvaja slova, tehniku čitanja, pisanja i/ili računanja
  • često ponavlja dijelove riječi i li rečenice, ili je govor ubrzan
  • ima teškoće ulaženja u interakciju s vršnjacima i drugom djecom ili odraslima
Image
Posjetite logopeda ako imate
  • teškoća u izgovoru pojedinih glasova
  • nefluentan govor
  • jezično- govorne ili komunikacijske teškoće neurološki uvjetovane (stanje nakon moždanih udara ili traumatskih ozljeda)
divider graphic
arrow-up icon