Tko smo mi?

Logopedinja i psihologinja kojima je zajednička ljubav prema našoj struci i uvjerenje da je važno svakom pojednicu pružiti uvjete u kojima može ostvariti puni potencijal.

graphical divider
deco-dots-2 decoration
deco-blob-1 decoration
Ivana Pečnik Ban
Profesor defektolog - logoped

Dvadesetogodišnje iskustvo Ivana je stekla radeći s djecom s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ i Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje, te u redovitom vrtiću Križevci i osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga u Zagrebu.

Stekla je napredovanje u zvanje stručni suradnik mentor, te je suradnik Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta kao mentor studentima u sklopu kolegija Teškoće učenja i kolegija Teškoće čitanja i pisanja I.

Na državnim stručnim skupovima učitelja škole u bolnici održala je predavanja pod nazivom: Stilovi učenja prema individualnom profilu lateralne dominacije, Teškoće u učenju matematike, Fraktali, Vježbe pisanja, Logopedske igre, te brojna druga na Županijskim stručnim skupovima i različitim tijelima škola. Kao član radne skupine sudjelovala je u izradi dokumentacije stručnih suradnika logopeda u osnovnoj školi.

Ana Škrlec
Magistra psihologije

Osim fakultetskog obrazovanja završila je i edukaciju iz Terapije igrom pri Rocky Mountain Play Therapy institutu u Kanadi, edukaciju iz Filijalne terapije pri Play Therapy UK, tri godine psihoterapijske edukacije iz Realitetne terapije, edukacije iz pružanja potpore djeci s teškoćama u razvoju pri Hrvatskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu, terapeutske igre pri Centru za terapiju igrom, procjene psihopatologije kod djece pri Play Centru, Play Attention® Professionala pri Neurotechu, psihološkog savjetovanja pri Psihološkom centru Tesa, korištenja asocijativnih karata u savjetodavnom radu pri Udruzi Igra, samoozljeđivanja mladih pri Hrvatskoj udruzi za dojenačku, dječju i adolescentsku psihijatriju, osnovnog i naprednog programa medijacije pri Forumu za slobodu odgoja te Mindfulnessa baziranom na programu kognitivne terapije usmjerene svjesnosti pri Hrvatskom udruženju za kognitivno bihevioralnu terapiju. Trenutno je uključena i u edukaciju za dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta pri Institutu D.O.M.

Uz dodatna educiranja, Ana ima iskustvo rada na mjestu stručnog suradnika psihologa u tri osnovne škole te na mjestu asistenta djetetu s teškoćama u razvoju u vrtiću. Također, ima trogodišnje iskustvo volontiranja na telefonu za psihološku pomoć pri Plavom telefonu i Psihološkom centru Tesa te na mjestu voditelja radionica školskog programa profesionalnog razvoja pri Institutu Društvenih znanosti Ivo Pilar.

Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog i Europskog udruženja za Realitetnu terapiju i Teoriju izbora.

arrow-up icon