Tema:
Djeca i mediji
Podijeli:

Djeca i mediji

Današnji svijet nezamisliv je bez masovnih medija. Život u razdoblju elektroničkih medija koji se nevjerovatnom brzinom razvijaju iz dana u dan dovodi do sve većeg medijskog utjecaja kako na odrasle tako i na djecu. Budući da su mediji svugdje oko nas, uključujući posao, vrtić, školu, vlastiti dom, neizbježan je doticaj medija s djecom. Djeca kao korisnici najviše su izložena štetnim utjecajima medija, stoga je potrebno posebnu brigu voditi o tome kada, koliko i u kojoj dobi dopustiti djetetu korištenje medija.

DJECA SU NEKADA SVOJE VRIJEME PROVODILA OVAKO ...
djeca i mediji
...DANAS GA PROVODE UGLAVNOM OVAKO...
djeca i mediji
...ALI! Zdrav razvoj djeteta uključuje:
djeca i mediji

Koje su posljedice za dječji razvoj nakon izloženosti medijima od najranije dobi?

Djeca su izložena medijima od najranije dobi, što uvelike utječe na njihov rast i razvoj. Bitno je spomenuti i činjenicu da prije 5. godine razvija se 90% dječjeg mozga. Kod djece koja su od najranije dobi bila izložena medijima, prilikom upisa u prvi razred primjećena su određena odstupanja u području fine motorike, jezično-govornog razvoja, pažnje i koncentracije, kao i odstupanja u ponašanju.

Zašto dolazi do svih tih posljedica?

 1. odstupanje u području fine motorike-> Tipkajući po mobitelu, dijete šalje pogrešne impulse u mozak za prste. Koristeći mobitel formira manje sinapsi (mjesto gdje se signal prenosi s jedne živčane stanice u drugu) u centru za finu motoriku.
 2. odstupanje u području jezično-govornog razvoja-> 3 sata ne govori ni jednu riječ pa šalje manjak impulsa u centar za govor i formira manje sinapsi za govor.
 3. odstupanje u području pažnje i koncentracije-> Dječji TV programi zahtijevaju stalno obraćanje pažnje, ali ne i dulje posvećivanje pažnje na događaje koji se odvijaju na ekranu zbog čega iskrivljuju dečju pažnju. Djeca se naviknu na višu razinu podražaja, ubrzava se rad mozga te kada dođu u školu dosadno im je.

Što stručnjaci preporučuju?

Preporuka
Američka pedijatrijska akademija (2016)

Mediji i opće kognitivno funkcioniranje

 • video deficit-djeca do 30 mjeseci lošije razumiju sadržaje koji su im prezentirani putem videa, nego kada ih promaztaju uživo
 • gledanje sadržaja na ekranu ne omogućuje korištenje mašte
 • uključen TV u pozadini može imati negativne posljedice za djetetovo učenje i pažnju

Mediji i govorno-jezični razvoj

 • rizik od kasnijeg razvoja govora ako se koriste mediji prije pojave prve riječi
 • jednostrana interakcija (pasivno primanje informacija)
 • predugo gledanje televizije -> slabije jezične sposobnosti
 • dijete upija sve što vidi na ekranu -> neadekvatna komunikacija, psovke

Mediji i emocionalni razvoj

 • djeca bolje pamte emocije koje su doživjeli ljudi iz njihove okoline, nego likovi iz crtića
 • medijski sadržaji mogu iskrivljavati sliku o vlastitome tijelu ->nerealni ideali ljepote -posebice kod djevojčica
 • starija djeca mogu učiti o emocijama iz video sadržaja, pogotovo djevojčice
 • pretjerano gledanje TV-a povezano je s poteškoćama samoregulacije u ranom djetinjstvu
 • negativno djelovanje na emocionalnu inteligenciju zbog smanjenja vremena koje dijete provodi u interakciji lice u lice

Mediji i ponašanje djece

 • što roditelj duže koristi mobitel u prisustvu djece veća je vjerojatnost ispada kod djeteta za privlačenje pažnje
 • Kada je mobitel korišten kao nešto čime roditelji nagrađuju djecu, djeca češće traže mobitel i postaju uzrujana kada ga ne dobiju
 • prosocijalni sadržaji u medijima-> pozitivniji stavovi i ponašanja djece
 • veća izloženost agresivnim sadržajima-> pojava agresivnih ponašanja
 • problemi u ponašanju djece češća kod obitelji koje učestalo koriste tehnologiju

Mediji i socijalni razvoj

 • vrijeme provedeno pred ekranom smanjuje vrijeme za druge stvari koje su važnije za dječji razvoj, poput interakcije s obitelji i prijateljima
 • ravnodušnost prema nasilju (identifikacija s negativcima)
 • skloni imitirati nasilje (scene nasilje pamte lakše od cjelovite priče)
 • smanjenje osjetljivosti na nasilje i diskriminaciju

Ipak, postoje i pozitivne strane medija

 • djeca starija od 2 godine mogu profitirati od kvalitetnih edukativnih medijskih sadržaja
 • dijete stječe iskustva i vještine koje mu pomažu u praćenju sadržaja
 • dijete stječe znanja koja može koristiti u raznim životnim situacijama
 • pruža zabavu i opuštanje

Preporuke za pravilno korištenje medija

SMANJITE DULJINU IZLOŽENOSTI EKRANIMA
 • nije preporučljivo da su djeca izožena ekranima prije 2 godine
 • djeca dobi od 2 do 5 godina ne bi smjela biti duže od 1 sat dnevno pred ekranom
 • osigurajte period u danu bez ekrana, posebno je to važno za vrijeme obroka
 • izbjegavajte ekrane najmanje 1 sat prije spavanja
UMANJTE RIZIKE POVEZANE S IZLOŽENOŠĆU EKRANA
 • gledajte zajedno s djecom sadržaj na ekranima, budite prisutni uvijek
 • vodite računa o vrsti sadržaja, neka dominiraju edukativni, dobi primjereni sadržaji koji su interaktivni
 • koristite roditeljske strategije koje uče dijete samoregulaciji, umirivanju i postavljanju granica
BUDITE SVJESNI DULJINE IZLOŽENOSTI EKRANIMA
 • uspostavite obiteljski plan: kada, kako i gdje se ekrani mogu ili ne mogu koristiti
 • pomozote djetetu da prepozna i propituje poruke s reklama, stereotipe i druge njemu ne shvatljive sadržaje
 • budite svjesni činjenice da preduga izloženost ekranima znači izgubljene prilike za učenje
ODRASLI TREBAJU BITI MODEL DJECI ZA KORIŠTENJE EKRANA
 • zamijenite ekrane drugim zdravim alternativnim sadržajima poput čitanja knjige, aktivnosti na otvorenom, kreativih aktivnosti
 • kada imate svoje obiteljsko vrijeme, isključite uređaje, imjate vrijeme samo za sebe
 • izbjegavajte TV u pozadini
 • ugasite ekrane kada se oni ne koriste
arrow-up icon