Radionice za razvoj socijalnih vještina

graphical divider
Što su socijalne vještine?

Socijalne vještine su ponašanja koja koristimo s ciljem učinkovitog komuniciranja s drugim osobama u svojoj okolini.

Socijalnim vještinama pripadaju:

 • vještine potrebne za donošenje odluka i rješavanje problema
 • vještine potrebne za kreativno i kritičko mišljenje
 • komunikacijske vještine
 • svijest o sebi
 • vještine nošenja s emocijama (emocionalna samoregulacija) i uzrocima stresa
 • vještine upuštanja u međuljudske odnose
 • načini ispunjavanja društvenih očekivanja
Zašto su važne socijalne vještine?

Usprkos općeprihvaćenom vjerovanju da kvocijent inteligencije (IQ) najviše određuje uspješnost u životu pa tako i razinu zadovoljstva pojedinca, istraživanja su pokazala da to nije slučaj. Naime, emocionalna inteligencija pokazala se najbojim prediktorom uspjeha u različitim područjima života - odnosima, školi, poslu i sl. Važan aspekt emocionalne inteligencije čine upravo socijalne vještine. Dobra vijest je da se za razliku od IQ-a, emocionalna inteligencija može razvijati.

Kome su namijenjene radionice?

Radionice su namijenjene djeci od 6, 7 i 8 godina starosti koja teže surađuju s drugom djecom i odraslima i/ili se teže nose s intenzivnijim emocijama i uzrocima stresa i/ili imaju nisko samopouzdanje.

Image
Koji je cilj radionica?

Tijekom radionica djeca će uz stručno vodstvo raditi na savladavanju specifičnih socijalnih vještina. Razvijat će svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju u interakciji s vršnjacima i odraslim osobama, radit će se na usvajanju tehnika asertivne komunikacije, kao i na usvajanju društveno prihvatljivih načina ostvarivanja individualnih potreba i ciljeva. Osim navedenog, najvažniji aspekt radionica je rad na razvijanju emocionalne pismenosti i samoregulacije kao i na razvoju samopouzdanja.

Kada i kojim intenzitetom se provode radionice? Koliko članova imaju grupe?

Ciklus se sastoji od 10 radionica koje se provode subotama. Grupe imaju 4-6 članova.

Što dobivaju roditelji?

Uključenost roditelja pospješuje uspješnost programa te nam je stoga jako važna. Iz tog razloga u paket su uključena dva individualna razgovora s roditeljima - jedan prije provedbe radionica i jedan na kraju ciklusa. Također, uključen je i roditeljski sastanak za sve roditelje čija su djeca uključena u grupe.

Što sve uključuje paket?

Paket uključuje:

 1. inicijalni razgovor s roditeljima s ciljem prikupljanja nama relevantnih informacija
 2. ciklus od 10 radionica
 3. roditeljski sastanak na temu: Uloga roditelja u razvijanju djetetovih socijalnih vještina
 4. davanje povratnih informacija roditeljima nakon završetka ciklusa radionica

divider graphic
arrow-up icon