Pomoć pri učenju

(ovu uslugu pružamo i na području Zagreba tako što dolazimo u dom korisnika)

graphical divider
“Naučiti kako učiti najvažnija je životna vještina.”
– Tony Buzan
Što je učenje?

Učenje je kompleksna vještina koja se sastoji od primanja, bilježenja, organizacije, razumijevanja i pamćenja informacija te njihovog korištenja. Kao i sve druge vještine (primjerice plivanje, vožnja bicikla i sl.) kontinuiranim radom moguće je savladati i vještinu aktivnog učenja.

Koji su najčešći uzroci nepostizanja željenog školskog ili akademskog uspjeha?
 • teškoće u učenju (primjerice disgrafija, disleksija, diskalkulija i sl.) i/ili poteškoće s održavanjem koncentracije koje često ostaju neprepoznate
 • manjak motivacije
 • nisko samopouzdanje
 • nepoznavanje vlastitog stila učenja
 • nedovoljno predznanje
 • primjena strategija učenja koje ne odgovaraju specifičnostima i stilu učenja pojedinca
 • nedovoljno razvijene organizacijske vještine
Image
Kako se izrađuje personalizirani paket i što uključuje?
1. Početna procjena uključuje:

 • Intervju s ciljem prikupljanja relevantnih informacija
 • Utvrđivanje uzroka teškoća korištenjem psihologijskih instrumenata
 • Davanje povratnih informacija, zajedničko određivanje ciljeva te izrada plana individualnog rada

2. Provođenje plana individualnog rada uključuje:

 • upoznavanje s tehnikama učenja i njihovom primjenom (mnemotehnike, mentalne mape i sl.)
 • kontinuirani rad na razvoju organizacijskih vještina (izrada tjednog plana rada; pomoć pri organizaciji vremena)
 • upoznavanje s osnovnim zakonitostima funkcioniranja mozga relevantnima za uspješno usvajanje vještine učenja
 • utvrđivanje individualnog stila učenja, upoznavanje sa strategijama koje iz njega proizlaze i njihova primjena u svakodnevnom životu
 • radne materijale (podrška samostalnom učenju)

3. Evaluacija cjelokupnog rada uključuje:

 • zajedničku procjenu ostvarenja prethodno postavljenih ciljeva rada
 • klijentova procjena kvalitete dobivene usluge

Image
Zašto je važna početna procjena?
Početna procjena je važna jer omogućuje:
 • bolji uvid u uzrok nepostizanja željenog školskog ili akademskog uspjeha
 • isključivanje postojanja nekih neprepoznatih teškoća u učenju (poput disleksije, disgrafije …)
 • stvaranje personaliziranog paketa koji je u skladu sa specifičnostima i potrebama pojedinca

Početna procjena omogućuje nam bolje razumijevanje uzroka djetetovih poteškoća. Ovaj korak vrlo je važan jer kada detektiramo što je u podlozi problema, možemo bolje i kvalitetnije izraditi plan rada što u konačnici povećava efikasnost i smanjuje njegovo trajanje.

Koji je krajnji cilj usluge?

Naš cilj je stvoriti optimalne uvjete u kojima pojedinac može ostvariti svoj puni potencijal, odnosno samostalno učinkovito primjenjivati stečenu vještinu učenja.

divider graphic
arrow-up icon