Tema:
Digitalni logopedski set i PSP-1 test
Podijeli:

Digitalni logopedski set i PSP-1 test

Dodatno smo se opremili Digitalnim logopedskim setom i testom PSP-1 kako bi logopedska dijagnostika i rehabilitacija bile sveobuhvatne, učinkovite i uspješnije.

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set pokazao se korisnim u terapiji različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha.
Standardno se koristi kod:

 • artikulacijskih i fonoloških poremećaja,
 • mucanja (DAF – delay),
 • oštećenja sluha,
 • poremećaja slušnog procesiranja,
 • poremećaja glasa.

Digitalni logopedski set također se koristi (u kombinaciji s drugim terapijskim metodama) i kod:

 • teškoća čitanja (disleksija),
 • poremećaja pažnje i koncentracije (ADD i ADHD),
 • neurogenih poremećaja govora (dizartrija),
 • neurodegenerativnih bolesti (terapija glasa kod Parkinsonove bolesti),
 • kontrole glasnoće govora (pošteda glasa kod hiperkinetičkih disfonija).

Logopedski set koristi se i kod djece s drugim teškoćama komunikacije:

 • autizma,
 • mentalne retardacije,
 • cerebralne paralize.
Digitalni logopedski set

Test – PSP-1 (Poremećaj slušnog procesiranja -1) namijenjen je za ispitivanje i otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja (PSP) i standardiziran je za dob od 5,5 do 11,5 godina. Predviđeno trajanje testiranja iznosi 30 minuta.

Test se sastoji od četiri subtesta: Test filtriranog govora, Test govora u buci, Dihotički test riječi i Dihotički test rečenica. koji su namijenjeni kod djece u dobi od 6,5 do 11,5 godina.

Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) senzorički je poremećaj koji najčešće pogađa slušanje, razumijevanje govora i učenje te stvara poteškoće u procesiranju auditivnih informacija. PSP nije uzrokovan oštećenjem sluha ili kognitivnih funkcija već je poremećaj uzrokovan poteškoćama u razumijevanju podražaja odnosno akustičkog signala. Poremećaj slušnog procesiranja predstavlja deficit u procesiranju auditivno prezentiranih informacija a neadekvatni akustički uvjeti mogu znatno utjecati na ovaj poremećaj.

Digitalni logopedski set

Prema statistici oko 3 – 5 % predškolske i školske djece ima poremećaj slušnog procesiranja i on je obično povezan s govorno-jezičnim teškoćama, teškoćama učenja, čitanja i pisanja. S obzirom na to da je kod ove djece sluh uredan, često se ove poteškoće pripisuju poremećaju pažnje, poremećajima u ponašanju, manjku motivacije ili nekim drugim poremećajima. Sve to znatno pogoršava uspjeh tijekom školovanja te otežava razvoj i sposobnosti djeteta, a roditelje, učitelje i djecu čini frustriranima.

Stoga je važno pravovremeno otkriti PSP te poduzeti odgovarajuće korake kako bi se poteškoće ublažile.

Test – PSP-1 za sada je prvi i jedini test za hrvatsko govorno područje koji omogućava otkrivanje i dijagnosticiranje poremećaja slušnog procesiranja.

arrow-up icon